Styrelsen

Norsjöbygdens släktforskarförenings styrelse

Ordförande

Christina Johnsson
Böle 19  935 93 Norsjö
070-306 32 19

E-mail kicki23096@norsjoanor.se

Vice ordförande

Astor Lindström                                                                                                                                                        Svansele 207  936 93  Boliden                                                                                                                                     Tel. 070-210 53 29

E-mail astor.lindstrom@norsjoanor.se

 

Sekreterare

Irene Lundmark Bergström
Sörbyv. 34  935 32 Norsjö
Tel. 070-357 29 99

E-mail  irene.lund_berg@norsjoanor.se

Kassör

Ruth Eriksson
Bränntjärnliden 11 935 91 Norsjö
Tel. 073-810 05 12

E-mail ruth.eriksson52@norsjoanor.se

Styrelseledamöter

Björn Holmström                                                                                                                                                 Kvammarn 23  935 92 Norsjö                                                                                                                                  Tel. 0918-310 54

E-mail bjorn@norsjoanor.se

Suppleant 

Elisabeth Berg                                                                                                                                                                Kläppen 54  935 32 Norsjö                                                                                                                                     Tel. 0918-109 11, 073-083 23 03

Aktiviteter

Höstträff 2019

Måndag 9 september

Måndag 7 oktober

Måndag 4 november

Måndag 2 december

Alla träffar är på ABF kl 18.00