Styrelsen

Norsjöbygdens släktforskarförenings styrelse

Ordförande

Christina Johnsson
Böle 19
935 93 Norsjö
0918-23096,070-306 32 19

E-mail christina-johnsson@norsjoanor.se

Vice ordförande

Britt-Marie Olofsson
Pjäsörn 59  935 91 Norsjö
Tel. 0918-220 56

E-mail brittis.olofsson@norsjoanor.se

Sekreterare

Irene Lundmark Bergström
Sörbyv. 34  935 32 Norsjö
Tel. 070-357 29 99

E-mail  irene.lund_berg@norsjoanor.se

Kassör

Ruth Eriksson
Bränntjärnliden 11 935 91 Norsjö
Tel. 0918-334 43

E-mail ruth.eriksson52@norsjoanor.se

Styrelseledamöter

Björn Holmström

Kvammarn 23
935 92 Norsjö

Tel. 0918-310 54

E-mail bjorn@norsjoanor.se

Suppleant 

Elisabeth Berg

Kläppen 54
935 32 Norsjö

Tel. 0918-109 11, 073-083 23 03

Aktiviteter

Anbytarträffar våren 2019

Första träff i vår är den 14 januari.

Måndag 18 Februari är det Årsmöte.

Alla träffar är på ABF kl 18.00.